icon

Gårdagens kraftverk för fossila bränslen kan spela en nyckelroll i morgondagens gröna omställning

September 5, 2023

Banbrytande energilagringsteknik kommer att ge gamla fossila kraftverk en ny framtid som gröna batterier. Språngbrädan är ett nytt gemensamt europeiskt projekt på Bornholm, Danmark, som syftar till att visa att långsiktig lagring av vind- och solenergi är möjlig i stor skala. Målet är att sänka priset på lagring avsevärt och därmed påskynda den gröna omställningen.

I Europa har miljarder investerats i fossila bränslen och kraftvärmeverk, som riskerar att bli värdelösa i en fossilfri framtid. Ett nytt Horizon-projekt är på väg att ändra på det. I projektet "2nd Life to Power Plants" (2LIPP), som stöds av ett bidrag på 87 miljoner svenska kronor från EU och med en total budget på 145 miljoner svenska kronor, kommer partner från sex europeiska länder att gå samman för att omvandla tidigare föråldrade anläggningar till gröna batterier. Detta kommer att vara en hörnsten i morgondagens CO2-fria energiförsörjning.
"För mig råder det ingen tvekan om att 2LiPP kommer att vara en av de viktigaste språngbrädorna på vägen mot den gröna omställningen och framtidens energiförsörjning. Jag är därför extra glad över att projektet är förankrat i vårt kraftverk och i vår kompetens".  
Claus M. Andersen vd för Bornholms Energi & Forsyning
I Bornholmsprojektet ska ett fossilt kraftverk omvandlas till ett batteri som lagrar överskott av gröna energi och skickar tillbaka dem till elnätet när de gröna energikällorna från vind och sol brister. Syftet är att presentera en skalbar hybridlösning för energilagring bestående av tre tekniker kombinerade i ett nytt energiledningssystem för att utnyttja befintlig anläggningsinfrastruktur. Detta bland annat för att uppnå lägre etableringskostnader för fossilfria anläggningar. Detta möjliggör utbyggnad av energilagring globalt – en direkt förutsättning för ytterligare utbyggnad av sol- och vindenergi.
– På Bornholm bygger vi världens första energilager med flytande natriumhydroxid, allmänt känt som lut eller kaustik soda, där vi kommer att lagra grön energi som värme och återföra den till elnätet när det behövs. Vi är den enda aktören i världen med erfarenhet av att eliminera de frätande egenskaperna hos hydroxidsalter, och vi är nu redo att utnyttja det kommersiellt i stor skala, säger Ask Emil Løvschall-Jensen, chef för Hyme Energy.
Fördelarna med att använda hydroxidsalter för kombinerad värme- och elproduktion är bland annat mycket lågt materialpris, hög energitäthet, höga temperaturer upp till 700 grader och den energin kan lagras i upp till två veckor.
Förutom energilagring i salt består hybridlagret av begagnade bilbatterier från PLS Energy Systems och ett högteknologiskt svänghjul från QuinteQ som lagrar energi med korta intervaller. Alla tre lagringsteknikerna binds samman av ett energihanteringssystem från Pini Solutions som utnyttjar hela energilagret för att balansera elnätet och tillhandahålla fjärrvärme och kraft vid behov.
Enligt Fredrik Stigebrandt, teknisk chef för Svenska PLS Energy Systems, är användningen av begagnade bilbatterier för energilagring både en stor miljövinst och bidrar till att hålla priset nere:
– Även om ett bilbatteri är nere på 60-70% av kapaciteten, och därför inte kan leverera den prestanda som en elbilsägare behöver, kan batteriet fortfarande användas för stillastående laddning. På kraftverket har vi inte heller samma utrymmesbegränsningar som en elbil, säger han.
Transportsektorn bidrar med mer än gamla bilbatterier. Svänghjulstekniken utvecklades inom flygindustrin och är ganska avancerad, säger Margien Storm van Leeuwen, chef för QuinteQ:
– Med hjälp av magnetism har vi skapat ett svänghjul som svävar. Den har inga axlar och fungerar helt utan friktion. Detta resulterar i mycket höga hastigheter. Ju högre hastighet, desto mer kraft kan lagras. Tekniken säkerställer lång livslängd, låga driftskostnader och stabil drift, säger hon.
Ett stort antal europeiska kunskaps- och teknikpartner är också involverade i 2LIPP-projektet. Gemensamt för dem är att de ser en stor potential i att göra det möjligt för elnäts- och fjärrvärmesektorn i Europa, liksom världen som helhet, att utnyttja befintlig infrastruktur i ett grönt sammanhang.
– 2LIPP-konceptet är oerhört intressant för fjärrvärmesektorn. Att omvandla tidigare fossildrivna produktionsanläggningar till energilagringsinfrastrukturer kan ge ytterligare ett och nytt perspektiv på sektorskoppling. I kombination med värmenät visar denna nya generation kraftvärmeverk fjärrvärmens potential att öka flexibiliteten och användningen av förnybar energi i energisystem, säger Gabriele Pesce, Director of Innovation & Sustainable Finance på Euroheat & Power.
2LiPP-projektet är förankrat i Energy Cluster Denmark, en dansk energiklusterorganisation som delar uppfattningen om ett projekt med enorm potential:
– Innovationsprojekt behöver lösa relevanta och akuta problem och få stor påverkan. Så är det i allra högsta grad här. Globala uppskattningar visar att den potentiella eftermonteringen av anläggningar kommer att göra det möjligt att behålla 1 200 miljarder euro i tillgångar. 15-20% av dessa tillgångar finns i Europa. Det gör perspektivet väldigt intressant, även utanför Europas gränser, säger Glenda Napier, vd för Energy Cluster Denmark.

Mer information, frågor och kommentarer:

Sune Falther, Presskontakt på Energy Cluster Denmark sfa@energycluster.dk tel. +45 6160 0180

Bornholm: Bornholm har de senaste 15 åren varit ett föredöme för ett stort antal utvecklings- och demonstrationsprojekt inom energiteknik. Under normala omständigheter kommer 99 procent av den el som produceras på Bornholm från sol, vind, biomassa och flytgödsel.

Budget: 145 miljoner sek, varav 87 miljoner sek kommer från Europeiska Unionen (Horizon-CL5-2022)

Projektpartners: Bornholms Energi & Forsyning, Energy Cluster Denmark, QuinteQ (svänghjul, Nederländerna), Hyme Energy (saltreaktor), PLS Energy Systems (batterilagring, Sverige), Fraunhofer (forskning och utveckling, Tyskland), Danish Technological Institute, Gdansk University of Technology, Danmarks tekniska universitet, Euroheat & Power (internationellt nätverk för fjärrvärme), Pini (Energihanteringssystem, Sverige), Netzgesellschaft Eisenberg (nätföretag), Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Koksik (polskt kolkraftverk i Reda).

Finnansierat av Europeiska Unionen