icon

Förnybar kraft med planerbar reserv

Vattenkraft är en riktig superkraft. Med hjälp av AI-teknik kan livet med damm och kraftverk bli lite enklare och mer lönsamt.

Öka lönsamheten och minska insatsen

Många energiresurser utnyttjas idag inte maximalt, vilket ger utrymme för ökad lönsamhet utan några stora investeringar.  Läs mer om hur Aireflow optimerar användningen av reglerbara dammar.

Kontakta oss

AireFlex ökar lönsamheten med stödtjänster

Många energiresurser utnyttjas idag inte maximalt, vilket ger utrymme för ökad lönsamhet utan några stora investeringar. Vi hjälper dig att använda ditt kraftverk för stödtjänster till kraftnätet

  • Kundanpassade lösningar
  • Stödtjänster direkt från kraftverket
  • Optimering med AI-teknik
Kontakta oss

Optimera energin efter dina behov

Med lite större energilager i kombination med effektkrävande konsumtion eller med en egen energiproduktion, kan fler anpassningar av optimeringen vara både lönsamma och hållbara. Med Aire finns möjligheten att optimera distributionen av energi efter dina behov

Kontakta oss
FAQ

Enim Aspernatur Ipsum Molestiae

icon

Utvalda artiklar

photo

Optimera Energilagring: En djupdykning i Innovativ teknologi för Stödtjänster

I takt med omställningen till grön energi ökar också behovet av balansering av elnätet genom stödtjänster. Så här fungerar det.

photo

Gårdagens kraftverk för fossila bränslen kan spela en nyckelroll i morgondagens gröna omställning

Banbrytande energilagringsteknik kommer att ge gamla fossila kraftverk en ny framtid som gröna batterier.

photo

Frekvensreglering med lokal styrning

Vi reder ut skillnaden mellan lokal och central styrning

Boka ett möte med oss för att lära dig mer om våra tjänster