icon

AireFlex ökar lönsamheten av stödtjänster

Många energiresurser utnyttjas idag inte maximalt, vilket ger utrymme för ökad lönsamhet utan några stora investeringar. Låt oss hjälpa dig att använda din energilagring mot stödtjänster för kraftnätet.

  • Låga investeringar
  • Mycket god Lönsamhet
  • Senaste AI-tekniken
Lär mer om Aireflex

Aire optimerar energin efter dina behov

Med lite större energilager i kombination med effektkrävande konsumtion eller med en egen energiproduktion, kan fler anpassningar av optimeringen vara både lönsamma och hållbara. Med Aire finns möjligheten att optimera distributionen av energi efter dina behov

  • Kundanpassade lösningar
  • Storskalig installation
  • Optimering med AI-teknik
Kontakta oss

Utvalda artiklar

photo

Optimera Energilagring: En djupdykning i Innovativ teknologi för Stödtjänster

I takt med omställningen till grön energi ökar också behovet av balansering av elnätet genom stödtjänster. Så här fungerar det.

photo

Gårdagens kraftverk för fossila bränslen kan spela en nyckelroll i morgondagens gröna omställning

Banbrytande energilagringsteknik kommer att ge gamla fossila kraftverk en ny framtid som gröna batterier.

photo

Frekvensreglering med lokal styrning

Vi reder ut skillnaden mellan lokal och central styrning

FAQ

Vilka batterier fungerar med Aire?

icon

Hur mycket kan jag tjäna på stödtjänster?

icon

Vad händer om stödtjänster inte är lönsamt i framtiden?

icon

Hur gör jag för att ansluta mig till Aire.flex?

icon

Boka ett möte med oss för att lära dig mer om våra tjänster