icon
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
photo

Genom EU-medel blir Aires produkt kvalitetssäkrad

Projektet AI Readiness 2.0 drivs av Science Park Jönköping som finansieras av Region Jönköpings län och EU:s regionalfond. Projektet innebär ett nära samarbete med Jönköping University där professorer och elever kvalitetssäkrar Aires produkt. Aire är ett av företagen som får stöd och möjlighet att ytterligare växa och utvecklas.

photo

Aire deltar i och driver samtal om optimering av energilager och variabla resurser på Energimässan

Under 22-23 maj finns Aire på plats som utställare på Energimässan i Kista. Vi kommer att initiera och sluta upp i samtalen kring framtidens energilösningar där vårt fokus är optimering, smart styrning och flexibilitet.

photo

Aire levererar stödtjänster från energilager med återbrukade batterier

Energilagret med återbrukade batterier bidrar till stabil elförsöjning och ekonomisk nytta genom Aire teknik för digital energistyrning.

photo

Aire levererar stödtjänster till elnätet via unik energipark och storskaligt batterilager

I både Gislaveds och Bengtsfors energilösningar används Aires optimeringstjänst för energistyrning. Därmed kan stödtjänsten FCR-D (Frequency Containment Reserve Disturbance) säljas till Svenska kraftnät.

photo

Optimering av energistyrning för Gislaved Energipark med Aire

Hur Aire optimerar energistyrningen i Gislaved Energipark.

photo

Optimera Energilagring: En djupdykning i Innovativ teknologi för Stödtjänster

I takt med omställningen till grön energi ökar också behovet av balansering av elnätet genom stödtjänster. Så här fungerar det.

photo

Aire, en del av inkubatorsprogrammet på Science Park i Jönköping

Sedan hösten 2022 är Energy Director en del av inkubatorn på Science Park i Jönköping. Vi träffar affärsutvecklaren Henning Lindberg.

photo

Gårdagens kraftverk för fossila bränslen kan spela en nyckelroll i morgondagens gröna omställning

Banbrytande energilagringsteknik kommer att ge gamla fossila kraftverk en ny framtid som gröna batterier.

photo

Frekvensreglering med lokal styrning

Vi reder ut skillnaden mellan lokal och central styrning