icon

Aire deltar i och driver samtal om optimering av energilager och variabla resurser på Energimässan

May 8, 2024

Under 22-23 maj finns Aire på plats som utställare på Energimässan i Kista. Vi kommer att initiera och sluta upp i samtalen kring framtidens energilösningar där vårt fokus är optimering, smart styrning och flexibilitet.


Vi resonerar och reder ut frågor kring flexibilitet på elmarknaden: Hur kan elsystemet vara flexibelt och på vilket sätt möter Aires tjänster den efterfrågade flexibiliteten?

 

Så fungerar Aire

Aire är lika självklar som luften vi andas. På samma sätt som luft är kompatibel med sol och vind är Aire som optimeringstjänst förenlig med variabla resurser så som sol- och vindkraft. Vårt system styr direkt på källan och är tillgängligt för samarbete med olika leverantörer av antingen hårdvara eller teknik.


Allt detta och mycket mer samtalar vi om i monter B:30 på Energimässan i Kista, hoppas vi ses där!

Klicka här för att hämta din biljett till mässan.

 

Om Aire

Med avancerad AI-teknik arbetar Aire med optimering av energiresurser för en hållbar framtid. Vi utvecklar system som med smarta algoritmer optimerar komplexa energisystem bestående av ett eller flera olika energislag och energilagringar. I dagsläget utnyttjas inte energiresurser maximalt, vilket ger utrymme för ökad lönsamhet. Aire är en molnbaserad tjänst som möjliggör en optimerad användning av allt från energilager till gröna energianläggningar så som sol, vind och vattenkraft. Vi ligger alltid i framkant och integrerar aktivt nya energislag och ny teknik i våra system.

 

 Med Aire får du möjlighet till:

  • Optimering och aggregering* av stödtjänster.
  • Spotprisoptimering av vattenkraft.
  • Lönsamhetsoptimering av sol- och vindkraft.

*Aggregatorn har som uppgift att samla ihop flexibla resurser och paketerar till större enheter. Därefter kan de säljas och köpas på en marknad. En aggregator kan vara av ekonomisk och/eller teknisk sort och används för att möjliggöra för en aktör att vara flexibel. Aggregatorn hanterar bud på marknaden och kan till exempel sätta in styrutrustning hos kunder för värme och ventilation. Ibland använder aggregatorn färdiga koncept och ibland specifikt anpassade med huvudmål att generera positiva effekter.