icon

Aire levererar stödtjänster från energilager med återbrukade batterier

April 9, 2024

Bakgrund: Sedan 2022 byggs ett imponerande batterilager i Bengtsfors. Fullt utbyggt kommer lagret att ha en kapacitet på 10 MWh. Nära halvvägs in i arbetet står det redan klart att detta kommer att bli det största lagret i Sverige med återbrukade batterier, så kallade second life-batterier. Syftet med denna batterilösning är att optimera energiförsörjningen och samtidigt generera intäktsflöden.


Utmaningar:
För drygt ett år sen, i början av 2023, var lagret i testkörningsläge. Redan då kunde det stödja elnätet i Bengtsfors och garantera driftsäkerhet. När batterilagret står helt klart, planerat till 2025, kommer det att kunna ge fullständigt stöd till det lokala elnätet i Bengtsfors. Vid integreringen av Aire styrningsteknik var utveckling och implementering av systemet med dess algoritmer en naturlig del i processen. En anpassning av lagrets drift i realtid inkluderade olika faktorer, så som elprisläge och väderförhållanden.

Lösning: I samarbete med Bengtsfors Energi kommer batterierna och energistyrningen att stå för pålitlighet och stabilitet sett till elförsörjningen. Lagret kan jämföras meden stationär kraftbank som hanterar energiöverskott och sparar det för framtida behov. Styrningstekniken kan liknas vid ett virtuellt kraftverk som förbättrar användningen och ökar lönsamheten i energilagringen. I detta fall jobbar vi med stödtjänsten FCR-D till Svenska kraftnät.

Resultat: En av de mest betydande resultaten av batterilagret i Bengtsfors är proof of concept för Aire avancerade energistyrningsteknik. Batterilösningen bidrar även till cirkulär ekonomi då batteriernas livslängd förlängs avsevärt under minimal miljöpåverkan.