icon

Aire levererar stödtjänster till elnätet via unik energipark och storskaligt batterilager

April 9, 2024

Aire samarbetar med PLS Energy Systems, som ansvarar för hållbarhetsinitiativen Gislaved energipark och Bengtsfors batterilager, och har nu gjort det möjligt att leverera stödtjänster via Svenska kraftnät.

I både Gislaveds och Bengtsfors energilösningar används Aires optimeringstjänst för energistyrning. Därmed kan stödtjänsten FCR-D (Frequency Containment Reserve Disturbance) säljas till Svenska kraftnät. FCR-D innebär att bistå med kapacitet från energikällan om det inträffar plötsliga störningar i elnätet, vilket idag är avgörande för ett fungerande nationellt elsystem.Dessutom innebär försäljning av stödtjänster, förutom optimerade energiflöden från energilagren, även intäktsflöden för den som äger energiresursen.

Läs mer här om stödtjänster >>

Läs mer om kundcasen Gislaved Energipark och Bengtsfors batterilager.

 

Om Aires energilösning

Lösningen kan beskrivas som ett sömlöst samspel mellan hårdvara och mjukvara. Genom att kombinera optimeringstjänsten från Aire med en energikälla kan stödtjänster levereras till elnätet och samtidigt säkra intäktsflöden.

Ett energilager är en utmärkt resurs för att använda tillsammans med en optimeringstjänst. Den främsta fördelen med ett energilager är förmågan att lagra överskott av energi när produktionen är hög och leverera den när efterfrågan är stark. För att ytterligare förstärka fördelen och ta till vara på energilagrets potential behövs en optimeringstjänst. Med Aires molnbaserade tjänst kan energilagret nyttjas till fullo då energiflödena kan planeras och styras utifrån prognoser och marknadsförutsättningar.

 

Om Aire

Aire erbjuder en optimeringstjänst för aktörer på elmarknaden där två huvudsakliga tjänster finns tillgängliga; Aire.flex och Aire.pro.

Aire.flex är en direkt koppling mellan en energiresurs och elnätet som genererar stabil nätfrekvens och lönsamhet. Aire.flex är flextjänsten för dig med ett energilager eller en annan typ av reglerbar energiproduktion från vatten-, sol- och vindkraft.

Läs mer om Aire.flex här.

Aire.pro är projektbaserad tjänsteutveckling där flera energikomponenter är iblandade. Denna tjänst syftar till att utveckla mjukvara och styrning efter behov och nyckelfunktion.