icon

Aire, en del av inkubatorsprogrammet på Science Park i Jönköping

September 5, 2023

Sedan hösten 2022 är Energy Director en del av inkubatorn på Science Park i Jönköping. Science Park stöttar entreprenörer, företagare och innovation i hela Jönköpings län och gör det genom att erbjuda affärsutveckling till både nya och etablerade företag, allt ifrån AI- och hållbarhetsutbildningar till kontakter och nätverk. Vi fick en kort pratstund med vår affärsutvecklare Henning Lindberg för att prata om just inkubatorn och vad den gör.

 

Henning berättar att fröet till det som idag är inkubator såddes redan 1998 och som en student inkubator kopplad till högskolan. Idag är inkubatorn den del av Science Park som fokuserar på innovativa och skalbara bolag som har en potential att bidra till att realisera Agenda 2030.Anledningen till att Science Park har valt att fokusera på den typen av bolag är att de ser att de har möjlighet att vara en del i klimatomställningen men samtidigt har svårare att lyckas. Bolagen kan vara relativt nydanande med disruptiva affärsidéer men också långt till lönsamhet och behov av extra stöttning. Inkubatorn kan bidra med affärsutveckling, tillgängliggöra resurser, fylla på med de kompetenser som saknas och bidra med sitt kontaktnätverk. Inkubator består av mellan 10–15 bolag, varje år tillkommer ungefär tio bolag och de flygfärdiga bolagen lämnar inkubator.  
Vilken typ av bolag är det då som inkubatorn är intresserad av? Som sagt vill Science Park att de ska vara skalbara och innovativa, det ska vara något som väsentlig skiljer sig från det som finns på marknaden idag.Vidare vill Science Park att bolaget ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar på ett trovärdigt sätt och ha en internationell potential. Det ska finnas ett starkt team i bolaget, någon eller några som vågar och vill driva bolaget framåt. Science Park anser att Energy Director passade väl in på detta och vi har en väldigt spännande affärsidé som ligger rätt i tiden,

 

Energy Director kan tillföra en väldigt centralkomponent i den utmaning som måste lösas här och nu på den svenska marknaden och samtidigt vara en del i den långsiktiga lösningen för att ersätta kolkraften i Europa.”  
Henning Lindberg, Affärsutvecklare på Science Park i Jönköping.
Science Park ser också att Energy Director är ett bolag som kan växa, bli lönsamt och en dag stå på egna ben.
Vi som bolag är tacksamma för att få vara en del av inkubatorn och ser ett stort värde av både Science Park och inkubatorns stöttning.Vi hoppas på ett gott samarbete framöver och att vi tillsammans ska kunna skapa stordåd!